Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học hệ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh và Tin học hệ đại học của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh:

  1. Hệ chính quy:

2. Hệ vừa làm vừa học: Xem tại đây

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *