Quyết định ban hành biểu mẫu khảo sát khi xây dựng CĐR, khung CTĐT trình độ Thạc sĩ

Quyết định ban hành: Tải tại đây

BIỂU MẪU KHẢO SÁT KHI XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA:

Khảo sát doanh nghiệp/nhà tuyển dụng: Tải tại đây

Khảo sát cựu học viên: Tải tại đây

Khảo sát học viên: Tải tại đây

Khảo sát giảng viên, nhà khoa học: Tải tại đây

Mẫu báo cáo khảo sát CĐR (tham khảo): Tải tại đây

BIỂU MẪU KHẢO SÁT KHI XÂY DỰNG KHUNG CTĐT:

Khảo sát GV, nhà khoa học – Định hướng nghiên cứu: Tải tại đây

Khảo sát GV, nhà khoa học – Định hướng ứng dụng: Tải tại đây

Khảo sát nhà tuyển dụng, doanh nghiệp: Tải tại đây

Khảo sát học viên, cựu học viên: Tải tại đây

Mẫu báo cáo khảo sát CTĐT (tham khảo): Tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *