Cập nhật thông tin sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học xét chuẩn đầu ra (đợt 2/2022)

Dưới đây là các danh sách cập nhật thông tin sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học xét chuẩn đầu ra (đợt 2/2022). Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin. Trong trường hợp có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng KTĐBCL&TTGD qua số điện thoại: 028 39911835 để được hướng dẫn.
Thời hạn nhận phản hồi: 17h00 ngày 14/6/2022.

Danh sách sinh viên nộp THIẾU chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh: Tải tại đây

Danh sách sinh viên nộp THIẾU chứng chỉ/chứng nhận Tin học: Tải tại đây 

Danh sách sinh viên ĐÃ nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh: Tải tại đây

Danh sách sinh viên ĐÃ nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học: Tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *