Cập nhật thông tin sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học xét chuẩn đầu ra

Dưới đây là các Danh sách cập nhật thông tin về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học của SV ĐHCQ từ ngày 19/4/2023– ngày 15/05/2023. Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin. Trong trường hợp có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng KTĐBCL&TTGD qua số điện thoại: (028) 399 118 35 để được hướng dẫn.
Thời hạn nhận phản hồi: 17h00 ngày 14/08/2023.

Danh sách sinh viên ĐÃ nộp chứng chỉchứng nhận tiếng Anh

Danh sách sinh viên ĐÃ nộp chứng chỉchứng nhận Tin học

Danh sách sinh viên nộp THIẾU chứng chỉchứng nhận tiếng Anh

Danh sách sinh viên nộp THIẾU chứng chỉchứng nhận Tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *