Cập nhật thông tin về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học của sinh viên ĐHCQ (từ ngày 19/12/2022 – 01/01/2023)

Dưới đây là các Danh sách cập nhật thông tin về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học của SV ĐHCQ từ ngày 19/12/2022 – ngày 01/01/2023. Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra lại thông tin. Trong trường hợp có sai sót, vui lòng phản hồi về Phòng KTĐBCL&TTGD qua số điện thoại: 028 39911835 để được hướng dẫn.
Thời hạn nhận phản hồi: 17h00 ngày 08/2/2023.

Danh sách nộp chứng chỉ Tiếng Anh

Danh sách nộp chứng chỉ Tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *