Cấu trúc hệ thống ĐBCL

Hệ thống ĐBCL của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được cấu trúc chặt chẽ, đảm bảo sự vận hành thống nhất từ cấp chỉ đạo là BGH tới đơn vị cấu tạo nhỏ nhất là các bộ môn. Cấu trúc tổ chức về hoạt động ĐBCL được thể hiện như trong hình bên dưới:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *