Công khai báo cáo Tự đánh giá 04 chương trình đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018-2023

Căn cứ Thông báo số 967/TB-TĐHTPHCM ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM về việc công khai báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018-2023: Thông báo số 967/TB-TĐHTPHCM ngày 26 tháng 9 năm 2023

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh công khai thông tin đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan Sở, Ban, Ngành, các cá nhân và toàn xã hội về việc công khai báo cáo tự đánh giá 04 chương trình đào tạo trình độ đại học giai đoạn 2018-2023:

Ngành Thủy văn học

Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

Ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *