Danh mục các văn bản liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học của các cơ quan ban, ngành

STT

Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng

Nội dung trích yếu

1. Văn bản Luật, Nghị định, Nghị quyết
1.1 QĐ của Thủ tướng 69/QĐ/TTg 15/01/2019 15/01/2019 Phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025
1.2 Luật 34/2018/QH14 19/11/2018 01/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
1.3 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
1.4 Nghị định CP 73/2015/NĐ-CP 08/09/2015 25/10/2015 Còn hiệu lực Trích yếu về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)
1.5 QĐ của Thủ tướng 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 30/01/2015 Còn hiệu lực Quyết định ban hành điều lệ trường đại học
1.6 Nghị định CP 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 10/12/2013 Còn hiệu lực Trích yếu Điều 26, vi phạm trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục
1.7 Luật Giáo dục Đại học 08/2012/QH13 18/06/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH
1.8 QĐ của Thủ tướng 711/2012/QĐ-TTg 13/06/2012 13/06/2012 Còn hiệu lực Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020
1.9 Nghị định Chính phủ 31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 01/07/2011 Còn hiệu lực Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
1.10 Sửa đổi bổ sung Luật Giáo dục 44/2009/QH12 01/07/2010 16/06/2010 Không còn phù hợp Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
1.11 Nghị quyết của QH 50/2010/QH12 19/06/2010 Còn hiệu lực Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học
1.12 Nghị định của Chính phủ 75/2006/NĐ-CP 02/08/2006 23/08/2006 Còn hiệu lực Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục
1.13 Nghị quyết CP 14/2005/NQ-CP 02/11/2005 22/11/2005 Còn hiệu lực Nghị quyết về việc đổi mới cơ bản và toàn diện GDĐH VN giai  đoạn 2006-2020
1.14 Luật Giáo dục 38/2005/QH11 14/06/2005 01/01/2006 Còn hiệu lực Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
2. Văn bản về Kiểm định viên
2.1 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14/05/2013 28/06/2013 Còn hiệu lực Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
2.2 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
3. Văn bản về Tổ chức Kiểm định chất lượng giáo dục
3.1 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
4. Công văn, hướng dẫn, thông báo về công tác đảm bảo chất lượng
4.1 Công văn 2274/BGDDT-QLCL  28/05/2019 28/05/2019 Đẩy mạnh công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH,CĐSP, TCSP
4.2 Công văn 542/QLCL-KĐCLGD 23/03/2018 23/03/2018 Về việc báo cáo các điều kiện ĐBCL trước kỳ thi tuyển sinh TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP năm 2018
4.3 Công văn 361/KTKĐCLGD-KDĐH 29/03/2017 29/03/2017 Thẩm định và xác nhận các điều kiện ĐBCL GDĐH năm 2017
4.4 Kế hoạch 118/KH- BGDĐT 23/02/2017 23/02/2017 Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở GDDH, CD, TCSP 2017 (23.02.2017)
4.5 Công văn 89/KTKĐCLGD-KĐĐH 06/02/2017 06/02/2017 Lấy ý kiến góp ý Dự thảo KH triển khai công tác KĐCLGD năm 2017
4.6 Thông báo 70/TB-BGDĐT 06/02/2017 06/02/2017 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 21/1/2017 về  công khai điều kiện đảm bảo chất lượng GDĐH
4.7 Công văn 165/BGDĐT-GDĐH 18/01/2017 18/01/2017 Báo cáo thống kê và đánh giá tình hình hoạt động các trường ĐH ngoài công lập
4.8 Thông báo 29/TB- BGDĐT 17/01/2017 17/01/2017 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giải pháp nâng cao chất lượng GD ĐH (Đà Nẵng)
4.9 Thông báo 816/TB-BGDĐT 08/11/2016 08/11/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp ngày 22/10/2016 về  công tác KĐCLGDDH
4.10 Công văn 4756/BGDĐT- KTKĐCLGD 26/09/2016 26/09/2016 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2016-2017
4.11 Thông báo 702/TB-BGDĐT 22/09/2016 22/09/2016 Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về phương án triển khai công tác KĐCLGDDH
4.12 Công văn 585/KTKĐCLGD-KĐĐH 05/04/2016 05/04/2016 Triển khai công tác ĐBCL&KĐCl GD 2016
4.13 Công văn 979/BGDĐT-KTKĐCLGD 03/03/2015 03/03/2015 Công văn v/v công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN năm 2015, 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *