Danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học

Ngày 30/8/2022, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông báo số 1226/TB-QLCL thông báo danh sách các đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học.

Theo đó từ ngày 30/8/2022, có 21 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và 172 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (gồm 130 đơn vị thuộc các trường đại học và 42 đơn vị thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố).
Chi tiết Thông báo số 1226/TB-QLCL (xem TẠI ĐÂY)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *