Khảo sát ý kiến các bên liên quan về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Hiện nay trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đã thiết kế chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học. Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bên liên quan để chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo của nhà trường đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội. Xin Ông (Bà) vui lòng cung cấp một số thông tin và cho ý kiến đóng góp bằng cách lựa chọn các thông tin hoặc phương án trả lời. Thông tin mà Ông (Bà) cung cấp chỉ để phục vụ cho mục đích nói trên, ngoài ra không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Đường link khảo sát như sau:
STT                      Ngành
 6.       Thủy văn học    Xem chi tiết >>
Xin chân thành cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *