Năm học 2023-2024

Biểu mẫu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm học 2023-2024

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm
2023-2024

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2023-2024

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2023-2024 

Biểu mẫu 20: (Cập nhật) Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2023-2024

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2023-2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *