Phiếu đánh giá của hội đồng khoa học và đào tạo trường về chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Thư ngỏ:

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và thực tiễn xã hội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM đang thực hiện rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học. Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đánh giá của Quý Thầy/Cô trong Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường cho chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo theo các nội dung dưới đây.
Thông tin mà Quý Thầy/Cô cung cấp chỉ để phục vụ cho mục đích nói trên, ngoài ra không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO 17 NGÀNH: Chuẩn đầu ra chương trình Đại học hệ Chính quy    Xem chi tiết >>

Link Khảo sát : https://forms.gle/cfx4vXFWp3G7Lo1ZA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *