Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quyết định số 1133/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

Quyết định số 1096/QĐ-TĐHTPHCM ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc ban hành Quy định tổ chức thi kết thúc học phần

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *