Quyết định số 978/QĐ-TĐHTPHCM ngày 25/11/2021 về việc công nhận điểm quy đổi và xét miễn học các học phần Anh văn 1, Anh văn 2 đối với sinh viên Khóa 10 hệ chính quy từ các chứng chỉ Tiếng Anh theo quy định

Xem văn bản tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *