Quyết định về việc ban hành hướng dẫn đổi mới phương pháp đánh giá theo định hướng phát triển năng lực sinh viên, thiết kế rubric và phổ điểm đánh giá học phần năm 2021

Xem văn bản tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *