Quyết định về việc công bố Chuẩn đầu ra năm 2020

Quyết định số 451/QĐ-TĐHTPHCM ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố chuẩn đầu ra trình độ đại học đối với các ngành/chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *