Sơ lược lý lịch giảng viên của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

STT Khoa/Bộ môn

Sơ lược lý lịch

1

Khoa Quản lý đất đai https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RRsNsGc6LO6ACrFOXxwADk1a3_FbTSmy

2

Khoa Môi trường https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Mo5lExzBXRMWZQ4YSK-HiV-NvsodJPdy

3

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OHDQmE0wINbPMBO9GYw32UgiEoHbDOpA

4

Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bqLid5YXQeGSJZlqjQhCRSNtmCE8-aBp

5

Khoa Địa chất và Khoáng sản https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1k7cEX6MHghMlwAnZvuBdvhu_r0toTVjd

6

Khoa Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1v7_xRaYTHTjSswSZkrLqQE-EQzhF5dQ5

7

Khoa Tài nguyên nước https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zfCDrNitKdMJd4yQU32of6FQS6bhcf1b

8

Khoa Quản lý tài nguyên biển và hải đảo https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1z0ULhsAlvzC1rUOag2wNfz0YRcafae9N

9

Khoa Luật và Lý luận chính trị https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wm1F3GdSgSRD-Ey1baV_4-CH9iYmT0eA

10

Khoa Khoa học đại cương https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oOR5aPVeL9olrEIeXy3vBOxL94AnzVqm

11

Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14_F7NFNH_8Wv8d1r-iH98P22Yllfl_R7

12

Bộ môn GDTC&GDQP https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1bFzAZvvwop1AFG4WlFIAJVPp0sVxbK3x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *