Thông báo 1169/TB-TĐHTPHCM ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh về kết quả kiểm tra trình độ Tiếng Anh của Sinh viên đại học chính quy các Khóa 07 trở về trước.

Xem Thông báo tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *