Thông báo gia hạn nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét CĐR đối với SV ĐHCQ các Khóa 08 trở về trước

Phòng KTĐBCL&TTGD thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 08 trở về trước về việc Gia hạn việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra như sau:

1. Thời gian gia hạn: từ thời điểm ra thông báo đến 07g30 ngày thứ hai – 15/5/2023
Sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học qua đường link sau:  https://forms.gle/qwMD3FykojeHgs6J8

2. Sinh viên chưa có chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh chính thức có thể nộp Giấy xác nhận tạm thời (sau khi có chứng chỉ/chứng nhận chính thức, sinh viên nộp lại Phòng KTĐBCL&TTGD qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn)

3. Sau thời hạn trên, Phòng KTĐBCL&TTGD sẽ ngừng việc nhận chứng chỉ/chứng nhận Tin học và Tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra bằng tất cả các hình thức cho đến khi có thông báo mới.

(Đính kèm Thông báo đã ban hành)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *