Thông báo hoàn tất việc xét chuẩn đầu ra Anh văn và Tin học đợt 1/2022

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục đã hoàn tất việc xét chuẩn đầu ra Anh văn và Tin học đợt 1/2022 cho các sinh viên  đã nộp chứng chỉ online từ 10/2/2022 – 16/3/2022 (các chứng chỉ đã có kết quả xác minh).
 
Nếu thông tin về chuẩn đầu ra Anh văn/Tin học chưa được cập nhật, Sinh viên vui lòng phản hồi về Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục qua số điện thoại: 028 399 11835
Thời hạn phản hồi:  17h00 ngày 21/3/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *