Thông báo số 144/TB-QLCL ngày 07/2/2023 Danh sách các đơn vị tổ chức thi, cấp chứng chỉ UDCNTT và các đơn vị liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài

2023-02-07-144-tb-qlcl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *