Thông báo V/v nộp chứng chỉ Tiếng Anh để được quy đổi xét miễn học các học phần Anh văn 1, 2 đối với sinh viên Khóa 12

Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TĐHTPHCM ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định các điều kiện được miễn học các học phần Anh văn, Tin học đối với sinh viên hệ đại học chính quý Khóa 09;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 12 về việc nộp chứng chỉ Anh văn (nếu có) để được quy đổi điểm, xét miễn học các học phần Anh văn 1, 2 (Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 02/10/2023): Xem tại đây

Điền thông tin xét miễn học các học phần Anh văn tại đây: Điền thông tin tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *