Thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 08 (gia hạn từ ngày 20/12/2023 – 27/12/2023)

Thông báo

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục cập nhật thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 08 (gia hạn từ ngày 20/12/2023 – 27/12/2023)

Sinh viên vui lòng kiểm tra các thông tin liên quan đến cá nhân mình, trong trường hợp sinh viên cần điều chỉnh, bổ sung, vui lòng phản hồi về Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn để được hướng dẫn.

 

Danh sách đã nhận chứng chỉ Tiếng Anh gia hạn từ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023

Danh sách đã nhận chứng nhận Tin học gia hạn từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *