Thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 08 từ ngày 25/10/2023 – 20/11/2023

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục Thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 08 từ ngày 25/10/2023 – 20/11/2023.

Sinh viên vui lòng kiểm tra các thông tin liên quan đến cá nhân mình, trong trường hợp sinh viên cần điều chỉnh, bổ sung, vui lòng phản hồi về Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn để được hướng dẫn.

Danh sách sinh viên nộp chứng chỉ Anh văn

Danh sách sinh viên nộp chứng chỉ Tin học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *