Thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 09 trở về trước (từ ngày 05/4/2024 – 10/5/2024)

Thông báo

Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục cập nhật thông báo về việc đã nhận chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học chính quy Khóa 09 trở về trước (từ ngày 05/4/2024 – 10/5/2024 )

Sinh viên vui lòng kiểm tra các thông tin liên quan đến cá nhân mình, trong trường hợp sinh viên cần điều chỉnh, bổ sung, vui lòng phản hồi về Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn để được hướng dẫn.

Thời gian giải quyết thắc mắc từ ngày ra thông báo đến 17 giờ thứ Hai ngày 10/6/2024.

Danh sách đã nhận chứng chỉ Tin học từ ngày 05 tháng 4 năm 2024 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024

Danh sách đã nhận chứng nhận Tiếng Anh từ ngày 05 tháng 4 năm 2024 đến ngày 10 tháng 5 năm 2024

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *