Thông báo về việc điều chỉnh quy định tại Thông báo 281/TB-TĐHTPHCM ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

Điều chỉnh quy định xét Chuẩn đầu ra về CC/CN Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Khóa 08   Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *