Thông báo về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học để xét chuẩn đầu ra các Khóa 08 trở về trước

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học để xét chuẩn đầu ra

các Khóa 08 trở về trước

Phòng KTĐBCL&TTGD thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 08 trở về trước về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra để xét tốt nghiệp (đợt 2) như sau:

  1. Thời gian: Từ thời điểm ra thông báo đến trước 17 giờ 00 thứ Năm ngày 21/03/2024.
  2. Cách thức nộp: Sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học qua đường link sau: https://forms.gle/1SW744F4WQeWbtNH8 (bằng điện thoại, máy vi tính, laptop,…)

Lưu ý:

– Sinh viên chưa có chứng chỉ/chứng nhận Anh văn và Tin học bản chính có thể nộp Giấy xác nhận tạm thời.

– Sau khi có bản chính chứng chỉ/chứng nhận Anh văn, Tin học sinh viên nộp bổ sung tại Phòng KTĐBCL&TTGD qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

–  Các chứng chỉ/chứng nhận sẽ được Nhà trường gửi đi xác minh để xác nhận  tính hợp lệ trước thời điểm xét tốt nghiệp. Nếu đến thời gian Nhà trường xét tốt nghiệp bổ sung mà Nhà trường vẫn chưa nhận được kết quả xác minh các chứng chỉ/chứng nhận trong đợt này thì các kết quả xác minh sẽ được chuyển sang đợt xét tốt nghiệp kế tiếp.

Mọi thắc mắc liên hệ email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

(Đính kèm Thông báo  đã ban hành)

1080_TB_Nộp chứng chỉ Tin học và Tiếng Anh sinh viên chính quy Khóa 08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *