Thông báo về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra đợt 2 Khóa 08

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra đợt 2 Khóa 08

Phòng KTĐBCL&TTGD thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 08 trở về trước về việc gia hạn nhận chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra đợt 2 Khóa 08:

1.Thời gian gia hạn: từ thời điểm ra thông báo đến trước 17 giờ thứ Tư – 27/12/2023. Sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học qua đường link sau: https://forms.gle/VSnFVAYoUnjHpqH37

2. Sinh viên chưa có chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh và Tin học chính thức có thể nộp Giấy xác nhận tạm thời (sau khi có chứng chỉ/chứng nhận chính thức, sinh viên nộp lại Phòng KTĐBCL&TTGD qua email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn).

3. Các chứng chỉ/chứng nhận sẽ được xác minh trước khi thống nhất kết quả. Nếu đến thời gian Nhà trường xét tốt nghiệp mà Nhà trường vẫn chưa nhận được kết quả xác minh các chứng chỉ trong đợt gia hạn này thì các kết quả xác minh sẽ được chuyển sang đợt xét tốt nghiệp kế tiếp.

Mọi thắc mắc liên hệ email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

(Đính kèm Thông báo đã ban hành)

1080_TB_Nộp chứng chỉ Tin học và Tiếng Anh sinh viên chính quy Khóa 08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *