Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học để xét chuẩn đầu ra của sinh viên các khóa 07 trở về trước (Đợt 1/2022)

Theo Thông báo số 77/TB-TĐHTPHCM ngày 09/02/2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh và Tin học (Đợt 1/2022) để xét chuẩn đầu ra của sinh viên đại học hệ chính quy các Khóa 07 trở về trước – Nhà trường đã quy định cụ thể về thời gian, phương thức nộp Chứng chỉ/Chứng nhận Tiếng Anh và Tin học để xét Chuẩn đầu ra.
 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 nên nhiều sinh viên chưa có đủ các chứng chỉ để nộp xét chuẩn đầu ra trong đợt trước. Nay Nhà trường Thông báo như sau:
1. Tiếp tục nhận và gia hạn thời hạn nộp Chứng chỉ/Chứng nhận Tiếng Anh và Tin học trực tuyến để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính quy các Khóa 07 trở về trước từ ngày 10/3/2022 đến 17h00 ngày 16/3/2022.
2. Phương thức nộp: thực hiện theo Thông báo số 77/TB-TĐHTPHCM ngày 09/02/2022.
3. Sinh viên chưa có Chứng chỉ/Chứng nhận chính thức có thể nộp Giấy chứng nhận tạm thời.
4. Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số điện thoại: 028 399 11 835
 
***Lưu ý: 
Trường hợp các sinh viên nộp chứng chỉ/chứng nhận trong thời gian gia hạn (từ ngày 10/3/2022 đến 17h00 ngày 16/3/2022) nhưng chưa có kết quả xác minh để kịp xét chuẩn đầu ra trong đợt này sẽ được chuyển sang đợt xét chuẩn đầu ra kế tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *