Thông báo về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy các Khóa 09 trở về trước

Phòng KTĐBCL&TTGD thông báo đến toàn thể sinh viên các khóa 09 trở về trước về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tin học và tiếng Anh để xét chuẩn đầu ra tốt nghiệp như sau:

       1.Thời gian: Từ thời điểm ra thông báo đến trước 17 giờ ngày 10/5/2024.

       2. Sinh viên các Khóa 08 trở về trước

Cách thức nộp: đăng nhập vào đường link: https://forms.gle/8zR5dJJmjJPbyuzE6 (bằng điện thoại, máy vi tính, laptop,…) hoặc quét mã QR sau:

      3.Sinh viên Khóa 09

Cách thức nộp: đăng nhập vào đường link: https://daotao.hcmunre.edu.vn/ (bằng điện thoại, máy vi tính, laptop,…) hoặc quét mã QR sau:

Lưu ý:

– Sinh viên chưa có chứng chỉ/chứng nhận Tin học và tiếng Anh bản chính có thể nộp Giấy xác nhận tạm thời.

– Sau khi có bản chính chứng chỉ/chứng nhận Tin học và tiếng Anh sinh viên nộp bổ sung tại Phòng KTĐBCL&TTGD qua email:  ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

Mọi thắc mắc liên hệ email: ktdbcl.ttgd@hcmunre.edu.vn

(Đính kèm Thông báo đã ban hành: Xem tại đây)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *