Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định 03 chương trình đào tạo: Thủy văn học, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kỹ thuật cấp thoát nước

  • Ngành Thủy văn học
21_QĐ_ngành Thủy văn học_0001

 

TNMT HCM. Thuy van hoc

 

  • Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
22_QĐ_ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên_0001

 

TNMT HCM. Kinh te tai nguyen thien nhien

 

  • Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước
23_QĐngành Kỹ thuật cấp thoát nước_0001

 

TNMT HCM. Cap thoat nuoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *