Năm học 2024-2025 (Đợt 2)

Biểu mẫu 18: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM năm học 2024-2025:

+ Mục A, B, D, G, H, I, K

+ Mục C:

+ Mục E:

Biểu mẫu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM năm học 2024-2025: Xem tại đây

Biểu mẫu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM năm học 2024-2025: Xem tại đây

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM năm học 2024-2025: Xem tại đây

 

*Công bố công khai các thông tin liên quan văn bằng, chứng chỉ cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục:

+ Sau đại học: Xem tại đây

+ Đại học: Xem tại đây

+ Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ: Xem tại đây

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên: Xem tại đây

 

*Công bố công khai Danh sách Giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo: Xem tại đây

 

* Sơ yếu lý lịch giảng viên của Trường Đại họcTài nguyên và Môi trường TP. HCM:

STT Khoa/Bộ môn

Sơ lược lý lịch

1

Khoa Địa chất và Khoáng sản Xem tại đây

2

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám Xem tại đây

3

Khoa Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Xem tại đây

4

Khoa Khoa học đại cương Xem tại đây

5

Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường Xem tại đây

6

Khoa Luật và Lý luận chính trị Xem tại đây

7

Khoa Môi trường Xem tại đây

8

Khoa Quản lý đất đai Xem tại đây

9

Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo Xem tại đây

10

Khoa Tài nguyên nước Xem tại đây

11

Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý Xem tại đây

12

Bộ môn GDTC&GDQP Xem tại đây

 

*Công khai về giảng viên giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên:

STT Khoa/Bộ môn

Link truy cập

1

Khoa Địa chất và Khoáng sản Xem tại đây

2

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám Xem tại đây

3

Khoa Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Xem tại đây

4

Khoa Khoa học đại cương Xem tại đây

5

Khoa Kinh tế tài nguyên và môi trường Ngành Kinh tế tài nguyên và môi trường

Ngành Quản trị kinh doanh

6

Khoa Môi trường Xem tại đây

7

Khoa Quản lý đất đai Xem tại đây

8

Khoa Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo Xem tại đây

9

Khoa Tài nguyên nước Xem tại đây

10

Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *