Thông báo về việc GIA HẠN thời gian nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh, Tin học (theo hình thức online) để xét chuẩn đầu ra của sinh viên các khóa 07 trở về trước (Đợt 2/2022)

 

Theo Thông báo số 280/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc nộp chứng chỉ/chứng nhận Tiếng Anh và Tin học (Đợt 2/2022) để xét chuẩn đầu ra của sinh viên đại học hệ chính quy các Khóa 07 trở về trước – Nhà trường đã quy định cụ thể về thời gian, phương thức nộp Chứng chỉ/Chứng nhận Tiếng Anh và Tin học để xét Chuẩn đầu ra.

Để tạo điều kiện cho sinh viên được xét chuẩn đầu ra đúng hạn, nay Nhà trường thông báo như sau:

1. Tiếp tục nhận và gia hạn thời hạn nộp Chứng chỉ/Chứng nhận Tiếng Anh và Tin học (theo hình thức online) để xét chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học hệ chính quy các Khóa 07 trở về trước từ ngày 23/5/2022 đến 17h00 ngày 06/6/2022.

2. Phương thức nộp: nộp online theo hướng dẫn tại Thông báo số 280/TB-TĐHTPHCM ngày 05/4/2022.

3. Sinh viên chưa có Chứng chỉ/Chứng nhận chính thức có thể nộp Giấy xác nhận tạm thời.

4. Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc số điện thoại: (028) 399 11835.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *