Danh mục quy trình Khảo thí

STT

Tên Quy trình

Ghi chú (Tên quy trình)

1 Quy trình ra đề thi, quản lý, lưu trữ, in sao đề thi QT – KTĐBCL&TTGD – 03
2 Quy trình tổ chức thi kết thúc học phần QT – KTĐBCL&TTGD – 04
3 Quy trình chấm thi QT – KTĐBCL&TTGD – 05
4 Quy trình chấm thi đánh giá năng lục tiếng Anh tương đương trình độ B1 – B2 ( Theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam ) QT – KTĐBCL&TTGD – 29

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *