Kế hoạch tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan

862 KH tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan

Quyết định ban hành biểu mẫu: Xem tại đây

Các biểu mẫu khảo sát:

Biểu mẫu 01: Tải tại đây

Biểu mẫu 02: Tải tại đây

Biểu mẫu 03: Tải tại đây

Biểu mẫu 04: Tải tại đây

Biểu mẫu 05: Tải tại đây

Biểu mẫu 06: Tải tại đây

Biểu mẫu 07: Tải tại đây

Biểu mẫu 08: Tải tại đây

Biểu mẫu 09: Tải tại đây

Biểu mẫu 10: Tải tại đây

Biểu mẫu 11: Tải tại đây

Biểu mẫu 12: Tải tại đây

Biểu mẫu 13: Tải tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *